GRAFISK

Vi tilbyr i hovedsak tre ulike trykketeknikker innenfor produksjonslinjen grafisk, silketrykk, offsettrykk og preg. Hvilken teknikk som egner seg best varierer ut ifra ønsket resultat og opplevelse.

Vi benytter løsemiddelfrie UV-farger når vi silketrykker.

Vår tørroffsetmaskin gir oss store muligheter til å trykke på flere forskjellige råmaterialer og tykkelser som, papir, kartong, PP-plast og mykplastfolier i tykkelser fra 0,06 - 1 mm.

Preging er en gammel teknikk som stadig utvikles. Klisjeer og folier finnes til de fleste formål og til ulike materialer. I vår verden handler det som regel om preg på folie, papp og papir. 

  • Blindpreg – Her preger vi ned i materialet
  • Foliepreg – Her benytter vi en farget folie som preges på materialet
  • Relieff/opphøyet preg – Her må vi ha to klisjeer. En hanklisje i plast og en hunklisje i magnesium

HF SVEISING

PVC (polyvinylklorid) folie sveises ved hjelp av høyfrekvens. En teknikk som har vært kjent siden midten av 1950-tallet. Vi har en moderne maskinpark og lang erfaring med sveising av PVC folie.

PVC folie er lett å påvirke og skape fine produkter av, som permer, lommer, hylser, omslag og emballasje for å nevne noen.

PVC er den plasttypen som er mest og best utforsket. PVC bruker langt mindre ikke-fornybare oljeressurser enn andre termoplaster. PVC-plast er akseptert som et miljøriktig material som påvirker miljøet mindre enn alternative stoffer.

LAMINERT

Under vår produksjonslinje laminert finner vi en rekke ulike esker, bokser, "slip-cases" og tidsskrivs kassetter. Disse produseres ved at ulikt materiale lamineres over papp, denne prosessen krever både maskiner og faglig kompetente medarbeidere.

Alle produktene er kundetilpassede og produseres med ulike materialer og grafiske trykkmetoder, som du kan lese mer om her.

PP Sveising

PP (polypropylen) folie sveises med varme. Teknikken er relativt komplisert og vi utvikler teknikken hele tiden for å gjøre den mer tilgjengelig. 

Denne produksjonsmetoden er en kostnadseffektiv produksjon som egner seg til å lage større serier av produkter som lommer, hylser og omslag. 

PP er miljøvennlig i den forstand at den er enkel å gjenvinne. PP kan trykkes med alle kjente trykketeknikker. 

SØM

På vår sømavdeling utvikler vi spennende produkter i samarbeid med kunden for å lage et alternativt oppbevaringsprodtukt. Vi har tilgang til mye spennende og tøffe råvarer, både hva gjelder tekstiler, tilleggsfunksjoner og trykketeknikker.  

Produktene produseres både i forbindelse med kampanjer og for å dekke mer tradisjonelle oppbevaringsbehov.

VAKUUMFORMING

Vi produserer vakuumformer etter ønsker og behov. Våre maskiner varmer opp plastmaterialer til rett temperatur og former plasten, før det kjøles ned og etterarbeides. 

Dette er en underavdeling hvor vi ofte lager innlegg til øvrige produkter.